DANH SACH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN

1/ Ông:Lưu Ngọc Khoa - Giám đốc Cty TTP  tại Tp Hồ Chí Minh: 5.000.000 đồng

2/ Ban Quản lý khu Di tích Mỹ Sơn: 10.000.000 đồng

3/ Cựu học sinh lớp 12/2 (2002-2003): 5.000.000 đồng

4/ Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Cựu giáo viên: 2.000.000 đồng

5/ Thầy giáo Chung Hoàng Kính - Cựu giáo viên: 2.000.000 đồng

6/ Cựu học sinh Lê Thanh Vui - 12/1 - Khóa (2000-2001): 5.000.000 đồng

7/ Ông Dương Quang - Phó TBT Báo Người L ao Động - 10.000.000 đồng

8/ Ông Nguyễn Văn Khánh - GĐ Cty Du lịch Tuổi trẻ - Tp HCM: 10.000.000 đồng

9/ Cty Bảo hiểm Bảo Minh: 1.000.000 đồng

10/ Nghệ nhân Ngọc Minh: 2.000.000 đồng

11/ Nhóm bạn Cựu học sinh Sào Nam - Khóa 85-88: 21.000.000 đồng

12/ Ông Nguyễn Công Lợi - Cty TNHH Tân Chiêm Sơn: 10.000.000 đồng

13/ Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang - 3.000.000 đồng

14/ Bà Nguyễn Thị Tố Hương - 2.000.000 đồng

    (Danh sách ủng hộ sẽ còn tiếp tục cập nhật !)