Danh sách Tổ chức, cá nhân, cựu học sinh ủng hộ tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Số lượng về tham dự lễ (01.9.2019)

1/ Lê Thị Diễm Thúy - 12/3 (Niên khóa 1999 - 2000):     20.000.000 đồng

2/ Lê Thanh Vui - 12/1 (Niên khóa 1999 - 2000):              2.000.000 đồng

3/ Phan Quốc Nhân - 12/2 (Niên khóa 2001 - 2004):      20.000.000 đồng

4/ Nguyễn Trung Trực - 12/2 (Niên khóa 2001 - 2004): : 50.000.000 đồng

5/ Tập thể lớp 12/1 (Niên khóa 1999 - 2002):  16.000.000 đồng

       Trong đó:     + Ủng hộ phần hội:                 10.000.000 đồng

                           + Ủng hộ 3 xuất học bổng:       3.000.000 đồng

                           + Ủng hộ 01 phần quà lưu niệm cho trường: 3.000.000 đồng

6/ Ông Nguyễn Văn Khánh - GĐ Cty Du lịch Tuổi trẻ tại Tp Hồ Chí Minh:  20.000.000 đồng

    (Vợ: Trần Thị Diễm - Cựu học sinh Nguyễn Hiền - Lớp 12/5. Niên khóa 2006 - 2007)

7/ Nguyễn Ngọc Tấn - 12/4 (Niên khóa 1999 - 2000):  10.000.000 đồng

8/ Tập thể lớp 12/3 (Niên khóa 1999 - 2000): 30.000.000 đồng

        Trong đó:        + Ủng hộ phần hội + học bổng:   24.000.000 đồng

                               + Ủng hộ thay mới một cột cờ bằng Inox đặt giữa sân trường, trị giá 6.000.000 đồng)

9/ Tập thể 12/6 (Niên khóa 1999 - 2000): 10.000.000 đồng

                               + Đồng thời tặng một bức tranh chạm gỗ.

10/ Tập thể 12/2 (1999 - 2002):  5.000.000 đồng

11/ Tập thể 12/6 (1999 - 2002)   3.000.000 đồng

12/ Tập thể 12/7 (Niên khóa 1999 - 2002):    11.000.000 đồng

        + Đồng thời tặng trường 05 ghế đá.

13/ Tập thể 11/3 (1999 - 2000):   7.000.000 đồng

14/ Tập thể 12/5 (1999 - 2000): 28.000.000 đồng !

          (Trong đó Tặng trường 10 bộ ghế đá, trị giá 8.000.000 đồng)

15/ Tập thể 12/3 (2004 - 2007); 6.000.000 đồng

16/ Tập thể 12/4 (1999 - 2002): 6.000.000 đồng

17/ Tập thể 12/4 (1999 - 2000): 8.000.000 đồng

      Đồng thời tặng bộ bàn ghế đá trị giá 6.000.000 đồng

18/ Tập thể 12/1 (2001 - 2004):   8.000.000 đồng

       Ủng hộ thêm cho trường 6 ghế đá (trị giá 3.000.000 đồng)

19/ Tập thể 12/4 (2001 - 2005):  10.000.000 đồng

20/ Tập thể 12/5 (1999 - 2001);  2.500.000 đồng

21/ tập thể 11/1 (1999 - 2001):  10.000.000 đồng

22/ Tập thể 12/1 (1999 - 2001): 10.000.000 đồng

23/ Anh Lưu Ngọc Khoa - Giám đốc Cty TTP TP HCM: 5.000.000 đồng

24/ Tập thể 12/2 (1999 - 2000):  15.000.000 đồng

25/ Em Nguyễn Quang Trí - Lớp 11/10 (2010 - 2011); 3.000.000 đồng

26/ Tập thể 12/5 (1999 - 2001): 8.000.000 đồng

27/ Cựu học sinh Lê Công Thuận - 12/4 (1999 - 2000):  3.000.000 đồng

28/ Tập thể 12/1 (2000 - 2003):  10.000.000 đồng

29/ Tập thể 12/2 (2006 - 2009):    5.000.000 đồng

30/ Tập thể 12/1 (1999 - 2000):  15.000.000 đồng

31/ Tập thể 12/4 (1999 - 2002):  3.000.000 đồng

 

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM

  (Danh sách sẽ được cập nhật sau khi các lớp, khóa cung cấp thông tin cho BTC)

1/ Tập thể 12/3 (1999 - 2000):    30 thành viên.

2/ Tập thể 12/1 (1999 - 2002):    40 thành viên

3/ Tập thể 12/8 (2004 - 2005):    15 thành viên

4/ Tập thể 12/4 (2011 - 2012):    15 thành viên

5/ Tập thể 12/1 (2000 - 2003):    20 thành viên

6/ Tập thể 12/2 (2004 - 2005)    20 thành viên

7/ Tập thể 12/2 (1999 - 2002)    24 thành viên

8/ Tập thể 12/6 (1999 - 2002)   13 thành viên

9/ Tập thể 12/6 (2007 - 2008): 10 thành viên

10/ Tập thể 12/5 (1999 - 2000): 32 thành viên

11/ Tập thể 12/7 (1999 - 2002): 20 thành viên

12/ tập thể 12/6 (1999 - 2000): 20 thành viên

13/ Tập thể 12/3 (2014 - 2015): 10 thành viên

14/ Tập thể 11/3 (1999 - 2000): 05 thành viên

15/ Tập thể 12/2 (2005 - 2006): 20 thành viên

16/ Tập thể 12/3 (2004 - 2007): 20 thành viên

17/ T ập thể 125  (2002 -2003): 20 thành viên

18/ tập thể 12/6 (2003 - 2004):  15 thành viên

19/ Tập thể 12/2 (2006 - 2007): 2 thành viên

20/ Tập thể 12/5 (1999 - 2001): 20 thành viên

21/ Tập thể 12/3 (2007 - 2008): 2 thành viên

22/ Tập thể 12/4 (1999 - 2000): 35 thành viên   

23/ tập thể 12/2 (2010 - 2013): 10 thành viên (x)

24/ Tập thể 12/1 (2001 - 2004): 41 thành viên (x)

25/ Tập thể 12/5 (2001 - 2004):  25 thành viên (x)

26/ Tập thể 12/3 (2001 - 2004): 15 thành viên (x)

27/ Tập thể 12/4 (2001 - 2004): 15 thành viên (x)

28/ Tập thể 12/4 (2004 - 2005): 15 thành viên (x)

29/ Tập thể 11/1 (1999 - 2001:): 10 thành viên (x)

30/ Tập thể 12/1 (1999 - 2001):  25 thành viên (x)

31/ Tập thể 12/2 (1999 - 2000);  12 thành viên (x)

32/ Tập thể 12/7 (2000 - 2003):  15 thành viên

33/ Tập thể 12/4 (2007 - 2010)      7 thành viên

34/ Tập thể 12/1 (1999 - 2000):  7 thành viên

       Tổng cộng: 591 thành viên là cựu học sinh của các lớp, các khóa về dự. Trong quá trình đón tiếp, nếu có điều gì sai sót, mong các thế hệ cựu học sinh cùng chia sẻ, cảm thông. 

       Trân trọng ! Hiệu trưởng: Hà Văn Ngọc