LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ:

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN: 6
 
Bắt đầu từ ngày  16/9 đến ngày 22/9/2013

  Sáng Chiều
Thứ 2
(16/9)

- Chào cờ

- Lớp 11/7 phụ trách chương trình Văn nghệ trước cờ

- 14h00: Họp Chi bộ

- Khảo sát chất lượng các đội thi HSG

Thứ 3
(17/9)
- -
Thứ 4
(18/9)
- Hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn tại Tam Kỳ. (Thầy Ngọc, thầy Dũng) -
Thứ 5
(19/9)
- -
Thứ 6
(20/9)
- -
Thứ 7
(21/9)
-  
Chủ nhật
(22/9)
- -

THÔNG BÁO

 Lớp 11/7 trực tuần.

 

women affair wives cheat how many men have affairs
click here why women cheat on men beautiful women cheat