Cảm ơn các Tổ chức, cá nhân tặng hoa, quà Nhân dịp 20/11/2020

 

1/ Huyện ủy-HĐND-UBND Huyện Duy Xuyên - Lẵng hoa
2/ Đảng ủy-HĐND-UBND xã Duy Sơn - Lẵng hoa
3/ Đảng ủy-HĐND-UBND xã Duy Trung - Lẵng hoa
4/ Đảng ủy-HĐND-UBND xã Duy Trinh - Lẵng hoa
5/ Cty Công nghệ và Thiết bị giáo dục Đại Huỳnh Quang - Lẵng hoa
6/ Cty TNHH Tân Chiêm Sơn - Lẵng hoa + 2.000.000 đồng
7/ Cty TNHH Nhật Anh - Lẵng hoa + 1.000.000 đồng
8/ Hội phụ huynh lớp 12/2 - Lẵng hoa
9/ Giáo xứ Trà Kiệu - Lẵng hoa
10/ Ban Đại diện CMHS Nhà trường - Lẵng hoa
11/ Lớp 12/3 - Niên khóa 2000-2003 - Lẵng hoa
12/ Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám - Nguyên Hiệu trưởng - Lẵng hoa
13/ Phan Quốc Nhân - Cựu học sinh khóa 2001-2004 - Lẵng hoa
14/ Ngân hàng Viêtcombank - Quà tặng
15/ Trường Đại học Đông Á - Quà tặng
16/ Nghệ nhân Ngọc Minh - 500.000 đồng
17/ Cơ quan Quân sự huyện - 500.000 đồng
18/ Cty Bảo hiểm Bảo Việt - 500.000 đồng