DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG VÀ TỔNG KẾT- BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

1/ Ông; Lưu Ngọc Khoa - Phó Tổng Giám đốc Cty TTP Tp HCM: 30.000.000 đồng

2/ Nguyễn Trung Trực - Cựu học sinh khóa 2002-2003: 30.000.000 đồng

3/ Cựu học sinh Duy Trinh: 21.000.000 đồng + 5.000.000 đồng

4/ Trao 12 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt: 12.000.000 đồng

    (Được trích từ Quỹ 'Chắp cánh ước mơ" của Cựu học sinh Duy Trinh)

5/ Ông Nguyễn Công Lợi - Giám đốc Cty TNHH Tân Chiêm Sơn: 12.300.000 đồng

6/ Ông Đoàn Nga - Giám đốc Cty TNHH Nhật Anh:  5.000.000 đồng

7/ Nhà báo Dương Quang - Phó Tổng biên tập Báo người Lao động: 5.000.000 đồng

8/ Hội đồng hương Duy Trung tại TP HCM:  5.600.000 đồng

9/ Hội đồng hương Duy Sơn tại Tp HCM: 7.000.000 đồng

10/ Hội khuyến học Duy Sơn: 3.000.000 đồng

11/ Ông Văn Phú Thái - Tp HCM: 15.000.000 đồng

12/ Nghệ nhân Ngọc Minh - 500.000 đồng

13/ Thầy giáo Đoàn Ngọc Ân - GĐ Cty Phát triển Giáo dục tỉnh Quảng Nam - 1 phần quà cho HS nhất khối 12