DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHEN THƯỞNG HỌC SINH THI ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN KÍNH CẢM ƠN QUÝ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ỦNG HỘ CHO NHÀ TRƯỜNG QUỸ KHEN THƯỞNG TRONG DỊP TỔ CHỨC LỄ VINH DANH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CẤP TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021.