Danh sách Tổ chức, cá nhân, cựu học sinh ủng hộ tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường và Số lượng về tham dự lễ (01.9.2019)