LINK ĐĂNG KÝ NHÓM MÔN HỌC TỰ CHỌN CHO HS KHỐI 10 - 2022-2023

KÍNH GỬI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH LỚP 9 VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, TRƯỚC KHI BẤM VÀO LINK CÁC EM XEM LƯU Ý NHÉ.

LƯU Ý: 
- CÁC EM CHỌN ĐÚNG TỐI ĐA 5 MÔN HỌC TỪ BA NHÓM MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHOA HỌC XÃ HỘI, CÔNG NGHỆ - NGHỆ THUẬT (TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỌN DƯỚI 5 MÔN HOẶC TRÊN 5 MÔN).
- CÁC CHUYÊN ĐỀ LỰA CHỌN CẦN LỰA CHỌN ĐÚNG THEO MÔN MÀ CÁC EM LỰA CHỌN Ở TRÊN.\

SAU KHI ĐỌC LƯU Ý TRÊN, CÁC EM HÃY BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.