TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 - NĂM 2022

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, liên trường trung học phổ thông: Nguyễn Hiền, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Khuyến, Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Lương Thế Vinh tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho học sinh khối 12. Đây là cũng là dịp để các em học sinh được trau dồi kiến thức, tiếp cận được nhiều phương pháp ra đề mới, hàm lượng kiến thức được mở rộng hơn (vì bộ phận chuyên môn của các trường đã liên kết chặt chẽ, thành lập hội đồng ra đề chung cho cụm của các trường). Qua kỳ thi lần này nhà trường sẽ tổ chức thống kê, khen thưởng những em có thành tích học tập tốt, kịp thời đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập đối với những em đạt kết quả còn thấp.

1) Lịch thi:

2) Sơ đồ phòng thi:

Thông tin chi tiết về đề thi, đáp án và kết quả thi, mời các bạn vào trang mục CÔNG KHAI GIÁO DỤC - MỤC 24 để xem cụ thể. Trân trọng !