Giới thiệu Tổ Toán - Tin

                     * Những thành viên tổ Toán - Tin năm học 2011-2012

 

LỜI GIỚI THIỆU TỔ TOÁN TIN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

 

             Bắt đầu từ năm học 1999 - 2000. Tổ Toán - Tin sinh hoạt trong Tổ tự nhiên gồm Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Thể Dục. Giáo viên Toán khi đó chỉ có 5 biên chế còn lại là hợp đồng.

Đến năm học: 2006 - 2007 tách thành Tổ Toán - Tin và hoạt động đến bây giờ. Số lượng tổ viên biến động thường xuyên chỉ có 3 giáo viên biên chế cốt cán tồn tại suốt  các năm qua là: Thầy giáo Đặng Công Đức, Thầy giáo Nguyễn Văn Thời và Thầy giáo Võ Thanh Tuấn.

              Đa số thành viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tập thể tốt, luôn đoàn kết tạo môi trường học tập lẫn nhau, luôn tận tụy trong công việc và được học sinh quý trọng. Tuy nhiên khoảng giữa thế hệ quá lớn nên tính thừa kế chưa ổn định.

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN TIN

(tính đến ngày 01/01/2012)

 

TT HỌ TÊN GIÁO VIÊN GHI CHÚ
01 ĐẶNG CÔNG ĐỨC TỔ TRƯỜNG
02 NGUYỄN VĂN THỜI  
03 VÕ THANH TUẤN  
04 NGUYỄN THỊ HUỆ  
05 TRẦN THỊ SƯƠNG  
06 TRƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG SINH PBT ĐOÀN
07 LÊ THỊ TÚ  
08 VÕ THỊ MỸ THANH  
09 NGUYỄN TRẦN TIẾN HĐTG
10 ĐỔ THỊ LINH TRANG  
11 NGUYỄN ANH TUẤN  
12 BÙI NGỌC VY HĐTG
13 HOÀNG THỊ MINH NHẬT HĐTG
14 PHẠM THỊ VÂN HĐTG