THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

A. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I:

- LẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 06/09/2021

- LẦN 2 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 13/09/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

 

- LẦN 3 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 20/09/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

 

- LẦN 4 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 04/10/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG TIẾT

- LẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 01/11/2021

- LẦN 6 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 08/11/2021

- LẦN 7 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 15/11/2021  đến 20/11/2021

      Lưu ý: Do một số Thầy Cô giáo đang thực hiện cách ly ở nhà nên một số lớp có buổi học 3 hoặc 4 tiết đầu. Rất mong quý Thầy cô giáo và các em học sinh chia sẻ.

- LẦN 8 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 22/11/2021

      Lưu ý: Lớp 11/4 vẫn còn học trực tuyến bình thường. Rất mong GVBM, GVCN và tập thể lớp 11/4 chú ý thực hiện.

B. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II: