THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022

A. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I:

- LẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 06/09/2021

- LẦN 2 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 13/09/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

 

- LẦN 3 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 20/09/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

 

- LẦN 4 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 04/10/2021

      LƯU Ý :

         BUỔI SÁNG: THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA

         BUỔI CHIỀU: THỜI KHÓA BIỂU TĂNG TIẾT

- LẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 01/11/2021

- LẦN 6 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 08/11/2021

- LẦN 7 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 15/11/2021  đến 20/11/2021

      Lưu ý: Do một số Thầy Cô giáo đang thực hiện cách ly ở nhà nên một số lớp có buổi học 3 hoặc 4 tiết đầu. Rất mong quý Thầy cô giáo và các em học sinh chia sẻ.

- LẦN 8 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 22/11/2021

      Lưu ý: Lớp 11/4 vẫn còn học trực tuyến bình thường. Rất mong GVBM, GVCN và tập thể lớp 11/4 chú ý thực hiện.

- LÂN 9 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 03/01/2022

B. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II:

- LÂN 10 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 17/01/2022

- LÂN 11 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 24/01/2022

- LÂN 12 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 07/02/2022 (Sau Tết Nguyên Đán)

- LÂN 13 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 14/03/2022 (Giữa học kỳ II)

- LÂN 14 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 21/03/2022 (Tính từ tuần 9 HKII)

- LÂN 15 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 11/04/2022 (Tính từ tuần 11 HKII)

- LÂN 16 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 17/05/2022 (Sau kiểm tra HKII)

- LÂN 17 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 30/05/2022 (ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT)

- LÂN 18 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 20/06/2022 (KHỐI 12 CŨ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP VÀ HỌC VĂN HÓA HÈ DÀNH CHO CÁC LỚP 10 LÊN 11, 11 LÊN 12)

                - 12.1, 12.2: là những lớp 11/1, 11/2 cũ.

                - 12.3: Dành cho những em học sinh đăng ký học Khoa học tự nhiên

                - 12.4: Dành cho những em học sinh đăng ký học Khoa học xã hội

               - 11.1, 11.2: là những lớp 10/1, 10/2 cũ.

               - 11.3, 11.4: Dành cho những học sinh khối 10 lên 11 đăng ký học văn hóa hè.

- LÂN 19 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 27/06/2022 : LỚP 12.1 VÀ 12.2 PHẢI TRÙNG MÔN TIẾNG ANH NÊN NHÀ TRƯỜNG PHÂN LẠI THỜI KHÓA BIỀU 

- LÂN 20 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 11/07/2022 : TKB NÀY ĐÃ NHẬP LỚP 11.3 VÀ 11.4 THÀNH 1 LỚP 11.3 VÀ BỎ HẾT LỚP 12 CŨ