TKB ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT THÀNH HAI BUỔI

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP TN THPT NĂM 2021 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/05/2021

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP TN THPT NĂM 2021 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/06/2021 

(Tuần này môn Văn các lớp 12/1, 12/2, 12/3 chỉ còn 2 tiết )

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP TN THPT NĂM 2021 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/06/2021 

     MỖI LỚP 12 SẼ ĐƯỢC CHIA THÀNH HAI CA HỌC:

          CA SÁNG: 20 học sinh có số thứ tự từ 01 đến 20 trong danh sách lớp - Học TKB BUỔI SÁNG.

         CA CHIỀU: Các học sinh có số thứ tự từ 21 đến hết trong danh sách lớp - Học TKB BUỔI CHIỀU.