TẬP DƯỢT LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

BGH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN THÔNG BÁO

              Sáng ngày 03/09/2022, vào lúc 07h30,  trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức tập dược Lễ Khai giảng năm học mới. BGH kính đề nghị các em học sinh tập trung đông đủ, đúng giờ quy định. 

              Yêu cầu lớp trưởng các lớp báo cáo sĩ số có mặt cho bộ phận nề nếp nhà trường lúc 08h00, ngày 03/09/2022.