HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

Hội nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức trường THPT Nguyễn Hiền được tổ chức vào ngày 09 tháng 10 năm 2018. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ, thực hiện Quy chế dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực của mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động, các đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Về tham dự Hội nghị có đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, nhà giáo và người lao động trong nhà trường.

Tại hội nghị, đại biểu và tập thể HĐSP của nhà trường đã được nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học 2017 – 2018, phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 cũng như thảo luận, đóng góp vào nội dung kế hoạch năm học, quy chế chi tiêu nội bộ và những nội dung quan trọng khác.

Thầy giáo Trương Nguyên - Phó hiệu trưởng - thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Thầy giáo Lê Đức Lộc - Chủ tịch Công đoàn - báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm học 2017-2018 và phát động hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua năm học 2018-2019.

Thầy giáo Hồ Văn Tí - Bí thư Đoàn trường - tổng kết phong trào thi đua trong học sinh và thông qua Quy chế thi đua học sinh năm học 2018-2019

Thầy giáo Hà Văn Ngọc - Hiệu trưởng - đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, thông qua phương hướng năm học 2018-2019 và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Năm học 2017 – 2018 vừa qua, sau thành công của Hội nghị CBCCVC đầu năm học, thầy và trò nhà trường đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt những chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra. Phong trào thi đua dạy và học cũng như các phong trào khác trong năm qua nhà trường cũng đã đạt kết quả cao, trong đó đặc biệt là vị thứ 3 toàn đoàn Hội thi học sinh tài năng tỉnh Quảng Nam; nhiều thầy cô giáo đạt được danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh; kết quả hai mặt giáo dục và tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT được giữ vững ổn định. Phát huy những kết quả đạt được năm học qua, trong năm học 2018 – 2019 nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy và học, nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục, tích cực thực hiện công tác đổi mới dạy và học, kiểm tra đánh giá theo sự chỉ đạo của các cấp; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường; chú trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý và tham gia tốt các kỳ thi do các cấp tổ chức.

Hội nghị cũng đã được nghe Ban thanh tra nhân dân đánh giá hoạt động năm học qua, phương hướng hoạt động năm học đến đồng thời Hội nghị cũng đã bầu ra được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Thầy giáo Võ Thanh Tuấn - Trưởng Ban thanh tra nhân dân - đánh giá kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018-2019.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận.

Cũng tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, nhà giáo và người lao động đã ký cam kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm học 2018 – 2019 và thông qua Nghị quyết Hội nghị với sự nhất trí của 100% các bộ, nhà giáo và người lao động.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin bài & ảnh: BBT