HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2018 – 2019 đã diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 9 năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018, lãnh đạo trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp cùng phụ huynh học sinh toàn trường.

Ban Đại diện CMHS và các thầy cô giáo tham dự Hội nghị

          Trong phiên Hội nghị chung toàn trường và phiên họp riêng của từng lớp, quý phụ huynh đã được nghe đánh giá chung về những kết quả nổi bật của nhà trường trong năm học qua, tình hình nhà trường trong năm học mới, những nội dung quan trọng trong kế hoạch năm học và tình hình học tập của con em mình trong những tuần đầu năm học 2018 – 2019; đánh giá kết quả công tác phối hợp giáo dục học sinh và một số hoạt động khác. Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của nhiều PHHS thảo luận, đóng góp về công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình cũng như những ý kiến đề xuất, góp ý đối với các hoạt động của nhà trường.

Thầy giáo Hà Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường - đánh giá các hoạt động năm học 2017-2018 và thông tin một số nhiệm vụ quan trọng của nhà trường năm học 2018-2019.

Đại diện thường trực CMHS năm học 2018-2019 phát biểu trong Hội nghị chung toàn trường.

          Sau phiên Hội nghị toàn thể PHHS, Hội nghị Ban đại diện CMHS cũng đã được tiến hành. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo trường, Ban đại diện CMHS của trường năm học 2017 – 2018 và Ban đại diện CMHS của các lớp được bầu tại phiên Hội nghị chung. Hội nghị đã được nghe đánh giá về hoạt động của Ban đại diên CMHS năm học qua, thảo luận, đóng góp ý kiến cho hoạt động của năm học mới. Đồng thời Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đại diện CMHS của trường năm học 2018 – 2019 gồm 5 thành viên.

Bác Phạm Văn Lang - Trưởng Ban đại diện CMHS năm học 2017-2018 - phát biểu trong Hội nghị Ban đại diện CMHS.

Các phụ huynh phát biểu thảo luận

Ban Đại diện CMHS năm học 2018 - 2019 ra mắt Hội nghị.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin bài & ảnh: BBT