THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

BGH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN THÔNG BÁO !

           Để sớm ổn định về công tác tổ chức và xếp lớp mới trước khi bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023, Trường Nguyễn Hiền thông báo tập trung toàn bộ học sinh các khối của nhà trường trong Ngày 22/8/2022. Lịch tập trung cụ thể như sau: Buổi sáng (7h30): Tập trung học sinh khối 11 và khối 12. Buổi chiều (15h00): Tập trung học sinh khối 10. Yêu cầu học sinh có mặt đông đủ, đúng giờ. Nếu vắng mặt, mọi khiếu nại về sau nhà trường không giải quyết.

          TRÂN TRỌNG !!