Chùm thơ Mùa Xuân

NGẬP NGỪNG

Hồng Duyên

 

Ngập ngừng sáng tháng giêng

Mùa xuân về bỡ ngỡ

Ngập ngừng hôn ngọn cỏ

Giọt sương nào long lanh

Ngập ngừng hót trên cành

Con chìa vôi tìm bạn

Vàng ươm hoa cánh kiến

Ngập ngừng, bướm làm quen


Ngập ngừng sáng tháng giêng

Mùa xuân về bỡ ngỡ

Ngập ngừng trong mắt nhỏ

Anh nói lời vu vơ...

H.D


KHÔNG EM

Hồ Thu Thủy


Tôi hằng mong gặp lại tháng năm

Gặp lại khoảng trời xưa êm đềm xa lắc

Khi lòng tôi gặp lòng em nơi mắt

Rượu cuộc đời chếnh choáng hồn say...


Một bàn tay nắm lấy một bàn tay

Nắng xốn xang giấu bồi hồi trên lá

Phút lặng im nghe lòng mình trẻ lạ

Ai bảo một năm xuân chỉ đến một lần?


Tôi nhìn về nơi cũ thoáng bâng khuâng

Nghe cơn gió thời gian thổi mãi

Tháng năm ơi có bao giờ trở lại

Lặng lẽ tôi về. Chiều, lối nhỏ, Không em...

H.T.T.