Nắng ngày xưa...

Nắng ngày xưa

Nắng ngày xưa trong những lần đi học
Sưởi ấm hồn mềm như cỏ ướt hơi sương
Soi bóng trên đường cho em thấy thương thương
Làn nắng lụa - dư âm - ngày mới lớn.

Kim Thu
(13/02/1975)

Chào em! Áo trắng

Chào em, áo trắng đến trường,
Ngoan ngoan chân bước tóc vương mây trời
Con chim nào hót tình ơi
Cho thơm vạt gió sáng ngời trong tim
Chào em rộn rã tiếng chim
Sân trường mây trắng bay tìm lá xanh
Hình như nắng vỡ trên cành
Cho em má thắm long lanh dỗi hờn
Chào em suối tóc ngoan thơm
Sớm mai trong lớp với hồn lá xanh
Con chim vẫn hót trên cành
Em xinh vẫn ngậm nửa vành môi tươi ...

                            (ST)