TIN VỀ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2020-2021

Nhằm tuyển chọn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021, ngày 27/02/2021, Trường THPT Nguyễn Hiền đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021 với các nội dung: Nhảy xa nam nữ, Nhảy cao nam nữ, Chạy 100m nam nữ, Chạy 400m nam nữ, Chạy 800m nam nữ, Chạy 1500m nam nữ và Cờ vua nam nữ.

Kết quả giải cá nhân các môn và xếp giải toàn đoàn như sau:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

=====

BAN BIÊN TẬP